توانمندیها و زمینه های فعالیت

 • خدمات حفاری خاک و سنگ، انجام خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک، سنگ و آب ، آزمایش های صحرایی درجا ، تحلیل نتایج آزمایشگاهی و ارائه گزارش فنی مطالعات ژئوتکنیک
 • انجام طراحي هاي ژئوتكنيكي مورد نیاز در طراحي پي هاي سطحي و عميق، بهسازی زمين های نرم و مساله دار همراه با برآورد فني اقتصادي مورد نياز
 • مشاوره، طراحی و نظارت بر پايدار سازي موقت و دائم گودبرداری ها و ترانشه ها و ساير كارهاي ژئوتكنيكي.
 • مشاوره در زمينه تفسير داده ها و اطلاعات ژئوتكنيكي پروژه هاي عمراني و ارایه راهکارهای مورد نیاز
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین در مهندسی ژئوتکنیک.
 • انجام خدمات مهندسي تكنولوژي بتن، طرح اختلاط بتن و مواد مضاف، نمونه گيري و آزمايش كارایي، مقاومتي و دوام بتن و تفسیر نتایج بتن بر اساس ضوابط پذیرش بتن در آیین نامه.
 • ارزيابي مقاومت ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از آزمایش های مخرب و غیرمخرب (مغزه گيري، چكش اشميت و بارگذاری سقف) و طرح و نظارت بر مقاوم سازی اجزای کم مقاومت
 • انجام آزمايش های كنترل مشخصات مصالح ساختماني مانند فولاد، شن، ماسه، سيمان، آب و ....
 • انجام آزمايش هاي كنترل تراكم لایه های خاکریزی (آماده سازي) زير پي ساختمان ها، بستر و لایه های روسازي راه ها با تعيين درصد تراكم كارگاهي.
 • انجام آزمایش ها و کنترل کیفی قیر و آسفالت، ارائه طرح اختلاط آسفالت و انجام آزمایش های کنترل کیفی مربوطه.
 • انجام آزمايش هاي شيميايي خاک، آب، سنگدانه ها (شن و ماسه) و مصالح ساختمانی
 • استقرار آزمايشگاه هاي محلي كنترل كيفيت خاك، مصالح و بتن.