خدمات آزمایشگاهی

شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی با در اختیار داشتن تجهیزات روز دنیا و انجام تمام آزمایش ها بر اساس استانداردهای بین المللی توسط کارشناسان كارآمد و متخصص در این زمینه پیشگام می باشد .

آزمایش های خاک و بتن
 • تعیین رطوبت طبیعی خاک و دانسیته
 • دانه بندی خاک از طریق مکانیکی و هیدرومتری
 • سلامت سنگدانه ها (ساندنس)
 • تعیین حدود اتربرگ
 • طبقه بندی خاک به روش های AASHTO , UCS
 • وزن مخصوص ذرات جامد
 • آزمایش تراکم
 • آزمایش نشست و تحکیم خاک
 • تعیین نفوذپذیری خاک به روش بار متغیر و ثابت
 • آزمایش مقاومت تک محوری
 • آزمایش برش مستقیم ( ابعاد 10×10 سانتیمتر )
 • آزمایش برش مستقیم ( ابعاد 30×30 سانتیمتر )
 • آزمایش مقاومت سه محوری
 • آزمایش سی. بی.آر در شرایط اشباع و خشک
 • مقاومت سنگدانه ها در برابر سایش ( لس آنجلس )
 • مقاومت فشاری سنگ در شرایط خشک و مرطوب
 • آزمایش میزان مقاومت سنگ در مقابل سایش
آزمایش های شیمی خاک
 • عصاره گیری با نسبت های مختلف
 • تعیین هدایت ویژه
 • تعیین اسیدیته ( PH )
 • تعیین میزان سولفات و سولفیت
 • تعیین میزان مواد آلی
 • تعیین میزان سیلیس
 • تعیین کلراید
 • تعیین مقادیر Ca , Mg در عصاره اشباع
آزمایش های شیمی آب
 • تعیین ذرات معلق TS
 • تعیین املاح محلول TDS
 • تعیین سختی موقت و دائم
 • تعیین اسیدیته ( PH )
 • تعیین هدایت ویژه
 • تعیین میزان مواد آلی
 • عناصر Mg-Cr-CN-S2-Pb-Cu-B-Hg-Fe-Cl-Zn-Ni-Ca
 • تعیین میزان سولفات و سولفیت
آزمایش های سیمان
 • تعیین زمان گیرش سیمان
 • آزمایش نرمی سیمان ( بلین )
 • آزمایش سلامت سیمان
 • آنالیز شیمیایی سیمان