• مشاور ژئوتكنيك در پروژه ساختمان مرکز فرهنگی حوزه علمیه بوشهر (كارفرما: بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان بوشهر)
 • مشاور ژئوتکنیک و کنترل کیفی شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر
 • مشاور ژئوتكنيك در پروژه كارخانه كودسازي شهرک صنعتی بوشهر
 • مشاور ژئوتکنیک و کنترل کیفی دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر
 • مشاور ژئوتکنیک و کنترل کیفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
 • مشاور ژئوتکنیک در پروژه های ستاد حفاری بندر بوشهر
 • مشاور ژئوتکنیک در پروژه های شهرداری عسلویه
 • مشاور ژئوتکنیک و کنترل کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عالیشهر
 • مشاور كنترل كيفي ژئوتکنیک در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
 • مشاور كنترل كيفي بتن در پروژه ساختمان 9 طبقه کشتیرانی شهرستان عسلویه (کارفرما: شرکت کشتیرانی هوپاد دریا)
 • مشاور كنترل كيفي بتن در پروژه ساختمان های تيپ پياده امام صادق (ع) بوشهر
 • مشاور كنترل كيفي بتن و طراحی مقاوم سازی و نظارت عالیه بر اجرای آن پروژه ساختمان شورای نگهبان (کارفرما: دفتر نظارت و بازرسی استان بوشهر)
 • مشاور كنترل كيفي بتن و طراحی مقاوم سازی و نظارت عالیه بر اجرای آن پروژه پارک ترافیک (کارفرما: اداره حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر)
 • مشاور کنترل کیفی بتن و تراکم خاک در تعدادی از ساختمان های شهری در استان بوشهر
 • مشاور کنترل کیفی بتن پروژه مجتمع 86 واحدی (کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان بوشهر)