محسن دریس زاده
مدیرعامل : مهندس محسن دریس زاده
  • عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر – پایه یک در طراحی و نظارت
  • مدرس دوره های ارتقاء پایه مهندسین در سازمان نظام مهندسی ساختمان
  • دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش خاک و پی واحد علوم و تحقیقات تهران
سوابق اجرایی
– مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از سال 86 تا 97
– رئیس گروه تخصصی سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر (سال 91 تا 93)
– عضو کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر (سال 90 تا 94)
– عضو کمیته آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  (سال 90 تا93)
– عضو کمیته نشریات و ترویج مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  (سال 97)
– عضو انجمن ژئوتکنیک ایران
– عضو انجمن بتن ایران
سوابق حرفه ای
– مهندس محاسب در شرکت مهندسین مشاور ساحل اندیشان جنوب سال 82 تا 84
– مهندس محاسب در دفتر فنی و مهندسی بهسازان بوشهر – از سال 87 تا 90
– مهندس محاسب در دفتر فنی و مهندسی پارس اثر از سال 90 تا کنون
– مهندس محاسب در مهندسین مشاور هفت اقلیم مهر از سال 90 تا کنون
– مهندس محاسب  همکار در مهندسین مشاور پارامادان از سال 90 تا کنون
– مشاوره به موسسه شهید محلاتی بوشهردر زمینه محاسبه سوله های صنعتی برای نصب جرثقیل های سقفی
– نظارت سازه در بیش از 40 ساختمان در سطح شهر بوشهر و عالیشهر به عنوان مهندس ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر
– همکاری با اداره کل راه شهرسازی بوشهر در پروژه مقاوم سازی مسکن مهر گناوه
– مهندس محاسب مشاور حقیقی ژئوتکنیک اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر
– طراح و عضو دستگاه نظارت عالیه پروژه فانوس دریایی بوشهر
– مهندس محاسب در پروژه بازنگری طرح برج هواشناسی بوشهر
سوابق آموزشی
– تدریس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
– تدریس در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
– تدریس در دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر
– تدریس دوره های ارتقا پایه مهندسین در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
– تدریس دوره های نظام فنی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان بوشهر
– تدریس  دوره های آموزشی در موسسه استاندارد استان بوشهر