روش های طراحی بهسازی زمین

برای مشاهده اطلاعات بیشتر از هریک از روش های طراحی بهسازی زمین روی مطلب موردنظر کلیک کنید

پایه های تراکمی ضربه ای شنی ( تحت لیسانس ASI )

پایه های تراکمی ضربه ای شنی به عنوان یکی از روش های پربازده ستون های شنی در بهسازی زمین های سست و روانگرا است. تاکنون عملیات بهسازی خاک پروژه های متعددی با استفاده از این سیستم در جنوب و شمال کشور به انجام رسیده است.

بهسازی خاک به روش ریزشمع های استاندارد

ریزشمع های استاندارد

ریزشمع های استاندارد جزو شمع های حفاری و درجا ریز با قطر کمتر از 300 میلی متر هستند که اغلب با آرماتور تقویت می شوند.

تراکم دینامیکی نیمه عمیق بستر خاک ( تحت لیسانس ASI )

این روش برای تراکم دینامیکی نیمه عمیق بسترهای سست و مساله دار شامل خاک های دستی ، نخاله های ساختمانی و خاکریزهای کوبیده نشده کاربرد دارد.

تزریق نفوذی دوغاب سیمان

در اغلب بلوک های شهری که روش های رایج بهسازی خاک با محدودیت هایی روبه رو هستند ، روش تزریق نفوذی دوغاب سیمان یکی از گزینه های مطرح می باشد.