گودبرداری یکی از عرصه های پر چالش ساخت و سازهای شهری است. این موضوع در خاکهای نرم و با سطح آب زیرزمینی بالا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. روش ها و ماشین آلات متناسب با نوع خاک، ابعاد زمین و اقتصاد پروژه از مهمترین وظایف مشاور پروژه است. این مهندسین مشاور افتخار دارد در پروژه های بزرگ جنوب کشور گودبرداری ها را با طرح های ایمن و اقتصادی به انجام رساند.