• انجام مطالعات ژئوتكنيك ساختمان مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر
 • انجام مطالعات ژئوتكنيك زمين مرکز آموزش عالی علمي كاربردي برازجان
 • انجام مطالعات ژئوتکنیک مجموعه اقامتی- تفریحی لیان بوشهر (کارفرما: سرپرستی بنیاد تعاون سپاه استان بوشهر)
 • انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه پست امداد نواحی دلوار و اهرم (کارفرما: شرکت گاز استان بوشهر)
 • انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه آتشنشانی بوشهر (کارفرما: مهندسین مشاور پارس پیاب)
 • انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجموعه 330 واحدی ولایت بوشهر (کارفرما: تعاونی مسکن سپاه استان بوشهر)
 • انجام مطالعات ژئوتكنيك پروژه مرکز آموزش عالی جامع علمي كاربردي استان بوشهر
 • انجام مطالعات ژئوتكنيك پروژه سایت شهرک توریستی بوشهر(کارفرما: شرکت غنچه چای آسیا)
 • مشاور ژئوتکنیک و کنترل کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عالیشهر
 • مشاور كنترل كيفي ژئوتکنیک در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
 • مشاور كنترل كيفي بتن در پروژه ساختمان 9 طبقه کشتیرانی شهرستان عسلویه (کارفرما: شرکت کشتیرانی هوپاد دریا)
 • مشاور كنترل كيفي بتن در پروژه ساختمان های تيپ پياده امام صادق (ع) بوشهر
 • مشاور كنترل كيفي بتن و طراحی مقاوم سازی پروژه سپاه نیروی زمینی شهرستان دلوار
 • مشاور کنترل کیفی بتن و تراکم خاک در تعدادی از ساختمان های شهری در استان بوشهر
 • مشاور کنترل کیفی بتن پروژه مجتمع 86 واحدی (کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان بوشهر)
 • مشاور كنترل كيفي بتن و طراحی مقاوم سازی و نظارت عالیه بر اجرای آن پروژه پارک ترافیک (کارفرما: اداره حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر)