به منظور حصول اطمینان از تامین کیفیت در احداث پروژه های عمرانی می بایست در انتخاب مصالح و در حین اجرا کنترل کیفیت توسط آزمایشگاه به صورت کنترل موردی یا به صورت مستقر در کارگاه انجام شود.

این مهندسین مشاور آمادگی ارائه طیف وسیعی از خدمات به شرح زیر دارد :

  • کنترل مشخصات مصالح ساختمانی مانند فولاد، سنگدانه، سیمان، آب، سنگ، آجر، بلوک و .........
  • خدمات مهندسی تکنولوژی بتن، طرح اختلاط بتن و انجام آزمایش های کارایی، مقاومتی و دوام بتن
  • ارزیابی مقاومت اجزای ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مغزه گیری چکش اشمیت و بارگذاری سقف
  • انجام آزمایش های کنترل تراکم لایه های خاکریزی بستر و لایه های زیرسازی. ارائه طرح اختلاط آسفالت و انجام آزمایش های کنترل کیفی مربوطه.