شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا (سهامی خاص، به شماره ثبت 7036) در سال 1387 به منظور انجام خدمات فنی-آزمایشگاهی و مشاوره ای در زمینه های ژئوتکنیک و مهندسی خاک و پی (ژئوتکنیک)، مهندسی زمین شناسی، طراحی روش های بهسازی خاک، کنترل کیفی بتن ،آسفالت و مصالح تاسیس شد.

در سال 1388 با اخذ گواهینامه صلاحیت در زمینه امور مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح از سازمان برنامه و بودجه کشور شروع به فعالیت نمود. این شرکت با هیات مدیره ای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و دارا بودن کارشناسان کارآمد و متخصص، تجهیزات و امکانات لازم آزمایشگاهی و صحرایی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیک، کنترل کیفی بتن، آسفالت و آزمایش های مصالح فعال می باشد.

ارائه خدمات فنی – آزمایشگاهی، مشاوره و طراحی های ژئوتکنیکی، گودبرداری، بهسازی خاک، مقاوم سازی سازه ها، تطبیق و کنترل مصالح با مشخصات فنی و استاندارد از فعالیت های این شرکت می باشد.

 

اين مهندسین مشاور مفتخر است با همکاری در پروژه های مختلف عمرانی، سهمی در سازندگی این مرز و بوم داشته است.

ارائه خدمات فني – آزمايشگاهي، مشاوره و طراحي هاي ژئوتکنيکي، گودبرداري، بهسازي خاک، مقاوم سازي سازه ها، تطبيق و کنترل مصالح با مشخصات فني و استاندارد از فعاليت هاي اين شرکت مي باشد.